Alvarez Morera, Georgina

Alvarez Morera, Georgina

Contacte: georgina.alvarez@urv.cat

Biodata

Després de ser professora-lectora d’estudis catalans a les universitats de Konstanz (Alemanya) i de Zürich (Suïssa) entre 2016 i 2019, actualment soc investigadora predoctoral del departament d’estudis anglesos i alemanys a la Universitat Rovira i Virgili i membre del grup de recerca ROLLING.

Formació

  • Màster en Ciència del Llenguatge i Lingüística Hispànica (UNED, 2019)
  • Màster Erasmus Mundus d’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera en contextos multilingües (Universidad de Deusto, 2016)
  • Doble llicenciatura en Filologia hispànica i Filologia anglesa (Universitat Autònoma de Barcelona, 2013)
Aneu a la barra d'eines