Bori, Pau

Bori, Pau

Contacte: pau.bori.sanz@fil.bg.ac.rs

Biodata

Professor del Departament d’Estudis Ibèrics de la Facultat de Filologia de la Universitat de Belgrad. Compagina la docència amb la traducció literària i la recerca. Les seves principals línies d’investigació són l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes, els seus materials didàctics i la pedagogia crítica. És autor de “Language Textbooks in the era of Neoliberalism” (Routledge 2018). Els seus estudis més recents han estat seleccionats per a la seva publicació en revistes com “Classroom Discourse”, “Language, Culture and Curriculum”, “Sintagma” o “Spanish in Context”.

Formació

Llicenciat en Filologia Catalana (Universitat de Barcelona) i doctor en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe (Universitat Pompeu Fabra).

Publicacions

https://fvm.academia.edu/PAUBORI https://www.researchgate.net/profile/Pau_Bori https://scholar.google.com/citations?user=hRoepbEAAAAJ&hl=sr&oi=ao http://orcid.org/0000-0002-8221-2183

Aneu a la barra d'eines