Calduch Ríos, Carme

Calduch Ríos, Carme

Contacte: carme.calduch@gmail.com

IMG_20180728_175403_626 - SERCLE Ensenyament Recerca

Biodata

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I de Castelló. Després de cursar estudis de postgrau en traducció jurídica en la Universitat Autònoma de Barcelona, i treballar un temps com a traductora, vaig descobrir, una mica per atzar, la meua vertadera vocació en l’ensenyament de llengües, després d’un any com auxiliar de conversa a l’Illa de Guadaloupe. Aquesta experiència em va portar a formar-me com a docent a través de diversos cursos, i a fer el Màster en Professorat, en l’especialitat d’ensenyament de llengües estrangeres, i el Màster en Lingüística aplicada i ensenyament d’anglès com a llengua estrangera, a Anglia Ruskin University, Cambridge (Regne Unit). Després d’iniciar una tesi que no vaig acabar, vaig adonar-me que el que més m’agradava era estar a l’aula amb els alumnes, ensenyant-los a desenvolupar les seues capacitats comunicatives en una llengua que no és la seua pròpia. La porta de la tesi, però, mai queda tancada i el meu interès per seguir aplicant la traducció a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua em seguirà portant pels camins de la recerca i la formació continuada.

Actualment soc professora de francés a l’EOI El Maestrat, a la localitat de Vinaròs.

Formació

  • Curs de postgrau “Traducción Audiovisual y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras”. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Maig de 2014.
  • Màster en Lingüística Aplicada i TESOL. Anglia Ruskin University – Cambridge (UK). 2013.
  • Curs d’especialització en l’ensenyament del català com a llengua estrangera “Català com a llengua estrangera: eines i estratègies”. Universitat Autònoma de Barcelona. Juliol 2012.
  • Màster en Educació Secundària Obligatòria, formació professional i ensenyament de llengües. Universitat Jaume I de Castelló. 2010.
  • Curs per a professors d’espanyol com a llengua estrangera. Universitat de Saragossa i Govern d’Aragó. Jaca. Agost 2010.
  • Diploma de postgrau en traducció jurídica. Universitat Autònoma de Barcelona. 2007.
  • Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Universitat Jaume I de Castelló. 2006.

Publicacions

Carreres, A.; Noriega-Sánchez, M.; Calduch, C. (2018): Mundos en palabras: Learning Advaced Spanish Through Translation. Routledge: London

Calduch, C & Talaván, N. (2018): “Traducción audiovisual y aprendizaje del español como L2: el uso de la audiodescripción”, Journal of Spanish Language Teaching, DOI: 10.1080/23247797.2017.1407173

Calduch, C., Monferrer, A. (2015): “The translation of poetry as a didactic tool for multilingual teaching in Catalan as a Foreign Language: a proposal”. Dins: Ibarra, Ballester et al. (eds.) Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital. València: Universitat Politècnica de València.

Aneu a la barra d'eines