Esteban Calm, Jordi

Esteban Calm, Jordi

Contacte: jestebancalm@gmail.com

Jordi Esteban foto - Jordi Esteban Calm

Biodata

He estat professor de secundària en matèries lingüístiques –català i castellà– i no lingüistiques (matemàtiques). Em defineixo com a pedagog. Vaig posar en pràctica la pedagogia de Paulo Freire en entorns obrers d’alumnes adults que accedien a oficialia i a mestratge mecànic i electrònic. Des de 1984 em dedico a l’ensenyament del català a persdones adultes. He col·laborat en l’edició de llibres de text de català per a adults de tots els nivells amb l’editorial l’Àlber i Teide. També he col·laborat en la programació de cursos de català centrada en tasques i en l’elaboració del programa parla.cat. He col·laborat en el màster de formació de professorat de persones adultes de la UB, Uvic i UAB. Actualment dirigeixo un projecte de voluntariat, anomenat Xerrem Junts, que crea grups de conversa en català en zones amb baix ús de la llengua en la col·laboració d’entitats i organismes que els acullen i promouen.
El meu interès i desig d’aprofundiment rau en l’adquisició lingüística a través de l’aprenentatge no formal, concretament de la conversa de relació social, un espai privilegiat d’assoliment lingüístic, atès que s’hi fan presents la totalitat de patrons discursius, activats amb una àmplia gamma d’exponents lingüístics i, alhora, les tres facultats humanes (sentiment, voluntat, intel·ligència) i els dos regsitres (precepció i memòria). Considero que és una activitat que uneix tres elements determinants en la voluntat de parlar una llengua apresa: el lingüístic, el psicològic i el social. Penso que pot ser un camí important, de cohesió social i apropiació lingüística, atesa la situació sociolingüística del català.
També soc afeccionat a la creació d’elements lúdics de la llengua catalana (jerogífics, endevinalles, enigmes…)

Formació

  • Sóc llicenciat en filòsofia per la UB
  • Mestre de català
  • Nivell E d’ensenyament de català a persones adultes

Publicacions

  • Llibres de text (A1, A2, B1, B2 i C1) de l’editorial Teide
  • Llibres de text dels invells Intermedi (B2) i suficiència /C1) de l’editorial l’Àlber
  • T’ho dic i t’ho amago (endevinalles modernes) editorial Àgilment
  • Mots amagats (jeroglífics) editorial Àgilment
  • Paraules viatgeres (històries dels nostres mots) editorial Àgilment

Blog

https://goo.gl/Dko1uT

Aneu a la barra d'eines