Joan Casademont, Anna

Joan Casademont, Anna

Contacte: anna.joan.casademont@teluq.ca

Professora (lingüística i traducció)
Département Sciences humaines, Lettres et Communications
Université TÉLUQ
455, rue du Parvis,
Québec (Québec) G1K 9H6
Canada
+ 418 657-2262 #5510

ajoanca - Anna Joan Casademont

Biodata

He treballat durant diversos anys en múltiples projectes de recerca a la Universitat Pompeu Fabra, sobretot del grup IULATERM (Lèxic, Terminologia i Discurs especialitzat).

He impartit tallers de nivell intermediari i de nivell avançat a la Médiathèque en études catalanes de l’Université de Montréal. En la mateixa universitat, participo com a “chargée de cours” de l’assignatura Traduction catalan-français de la Mineure en études catalanes.

M’interessen, entre d’altres, l’aprenentatge de llengües, la terminologia, la variació sintàctica i semàntica, la lingüística de corpus, la fraseologia, la sociolingüística i els problemes vinculats a la traducció. Les meves llengües de treball són el català, el castellà, el francès, l’anglès i el japonès.

També he realitzat recerca en museologia (documentació i bases de dades, l’exposició com a discurs comunicatiu) i soc vicepresidenta de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya des de fa diversos anys.

Els meus treballs actuals se centren sobretot en les tipologies d’errors, en la variació i en l’aprenentatge de la llengua catalana.

Formació

 • Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüísica Aplicada
  Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Maîtrise ès Arts (M. A.) Muséologie
  Université du Québec à Montréal
 • Màster en Ciències del Llenguatge i Lingüísica Aplicada
  Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Llicenciatura en Traducció i Interpretació (anglès, francès, català, castellà)
  Université Pompeu Fabra, Barcelona
 • Diversos cursos de la Majeure en études est-asiatiques (Japon). Université de Montréal (Japonais avancé langue écrite I, Japonais avancé langue orale I, Histoire du Japon des origines à 1868, Histoire du Japon de 1868 à l’actualité).
 • Nivell K (Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits). Generalitat de Catalunya.
 • Traductora jurada, diploma oficial (anglès-català), Generalitat de Catalunya.
 • Traductrice et terminologue agréée de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ).

Publicacions

Per a una llista actualitzada de les publicacions, podeu consultar la secció “Publications et communications” de la meva pàgina a l’Université TÉLUQ.

Web

https://www.teluq.ca/siteweb/univ/ajoanca.html

Aneu a la barra d'eines