Medea García, Lucía

Medea García, Lucía

Contacte: lmgarcia@xarxallull.cat

Biodata

Soc doctora en lingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona (2017), vaig cursar el màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB) amb una beca de La Caixa, i soc llicenciada en Filologia Espanyola (Universitat de València). He fet estades de recerca a la Universitat del Caire (Egipte) i a la George Washington University (EEUU), vaig impartir classes de cultura i literatura catalanes a la UAB durant el meu doctorat, i he treballat com a intèrpret i consultora de la zona MENA per a la United Nations University. També he estat consultora i lingüista per a millorar el corrector gramatical i d’estil de Microsoft Word per a l’àrab. Actualment, col·laboro en un projecte de recerca dedicat a la inclusió de les dones en els continguts del material escolar de l’ESO (meso.uv.es), i estic finalitzant l’adaptació a l’àrab del programa Dytective per a la detecció ràpida de la dislèxia (changedyslexia.org). Des de 2016 soc professora d’estudis catalans a la Universitat de Lisboa i també faig col·laboracions puntuals a l’Instituto Cervantes de Lisboa com a professora de català, de castellà i com a formadora de professorat d’ELE.

Formació

  • Doctorat internacional en Lingüística (UAB, 2017)
  • Màster Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB, 2012, premi extraordinari de màster i beca de ‘La Caixa’)
  • Llicenciatura en Filologia Espanyola (UV, 2010)
  • 7 llengües de treball: català, castellà, anglès, francès, portuguès, àrab clàssic i àrab egipci

Publicacions

https://lisboa.academia.edu/Luc%C3%ADaMedeaGarc%C3%ADa

Aneu a la barra d'eines