Autor: SERCLE

OLIVER BARREDA, ANNA

Contacte:  anna.oliverb@gmail.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annaoliverbarreda/ FORMACIÓ Em vaig graduar en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Autònoma de Barcelona i, després, vaig fer el Màster Oficial de Formació de Professorat.…

READ MORE

Monferrer Palmer, Aina

Contacte: amonferrer@eoicastello.es, @ainamonferrer BIODATA Aina Monferrer Palmer. Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües i Màster de Professorat.…

READ MORE

Aneu a la barra d'eines