Bach-Marquès, Jesús

Contacte: jbach@ub.edu

quadrat - Jesús Bach Marquès

Biodata

Actualment soc becari de doctorat al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, a la Secció de Lingüística Catalana. Faig classes al Grau en Comunicació i Indústries Culturals. Formo part del Grup d’Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD) i del grup d’innovació docent FONCAT. Tot i que he fet estudis en l’àmbit de la història de la llengua, la meva recerca se centra especialment en la fonètica i l’ensenyament de segones llengües. He realitzat una estada a la Universitat de Massachusetts Amherst al Departament d’Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals (secció d’espanyol i portuguès) i al Departament de Lingüística.

Formació

  • Grau en Llengües i Literatures Modernes (català i anglès). Universitat de Barcelona, 26 de juliol de 2015.
  • Curs d’especialització de postgrau en correcció de català. Universitat Internacional Menéndez Pelayo, 15 de febrer de 2016.
  • Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, especialitat d’anglès. Universitat de Barcelona, 20 de juliol de 2016.
  • Curs Superior Universitari en Comunicació i Avaluació de la Ciència. Universitat de Barcelona, 20 de desembre de 2017.
  • Doctorat en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals (en curs). “Variació fònica del català com a L2: segments i suprasegments en el català parlat per anglòfons”. Beca FI per a la contractació de personal investigador novell; expedient 2017 FI_B 01049. Generalitat de Catalunya, 7 de febrer de 2017.

Publicacions

-Carrera-Sabaté, J.; Pons-Moll, C.; Bach, J. (eds.) (2016). Ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó. 122p. Anàlisis i Estudis. ISBN: 978-84-9980-756-0.

-Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marquès, J.; Pons-Moll, C.; Mir, M.: Jiménez, L.; Roseano, P.; Gaillard, P.; Magnen, C.; Julià-Muné, J.; Creus, I.; Sala, M. (2017). “Entramados segmentales y suprasegmentales para mejorar la pronunciación del catalán por parte de anglófonos.” A: Marrero, V.; Estebas, E. (coords.) (2017). Tendencias actuales en fonética experimental: Cruces de disciplinas en el centenario del Manual de Pronunciación Española (Tomás Navarro Tomás). Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, pp. 196-200. ISBN: 978-84-697-7855-5.

Més informació:
https://ub.academia.edu/Jes%C3%BAsBachMarqu%C3%A8s

Pàgina web

https://sites.google.com/view/jbach/