Crida de treballs per al número 2 de Resercle

Resercle, la revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera, us convida a enviar els vostres treballs per considerar-los per a la possible publicació en el número 2 (2021). 

La data límit per a la recepció de treballs per al número 2 és el 28 de febrer de 2021. Per al número 3, la recepció de treballs està oberta durant tot l’any 2021.

Resercle té una periodicitat anual i es publica en línia. La temàtica de la revista és l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua, literatura i cultura catalanes i de tots els factors que hi intervenen, tant des del punt de vista dels aprenents com des del punt de vista dels docents i dels entorns d’aprenentatge. Tot i que se centra en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes, també es tindran en compte les contribucions sobre altres llengües en contacte amb la llengua catalana. Resercle té una clara vocació internacional i contribueix a difondre la recerca i les experiències en didàctica de la llengua i cultura catalanes de tots els territoris. 

Resercle està estructurada en seccions fixes per tal de mostrar el ventall d’activitats que es produeixen al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes. Les seccions de la revista són:

 • Articles de recerca: S’accepten articles d’entre 7000 i 9000 paraules dedicats a qüestions teòriques o estudis concrets relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la cultura i llengua catalanes en tant que estrangeres, segones o addicionals, així com estudis relatius a l’adquisició de segones llengües i cultures que tinguin el català com a llengua de treball. Les contribucions han de ser originals i han d’establir clarament el marc teòric, els objectius de la recerca, els resultats i les conclusions a les quals s’ha arribat. Els articles han d’incloure un resum de 250 mots i 5 mots clau. Envieu els treballs a: recerca.re@sercle.cat
 • Experiències didàctiques: S’accepten articles d’entre 1000 i 1500 paraules sobre experiències didàctiques que s’hagin dut a terme a les classes de català com a llengua estrangera, segona o addicional. Les contribucions han de ser originals i han d’establir clarament els objectius, la descripció de l’activitat i les conclusions. Les experiències didàctiques han d’incloure un resum a l’inici de 50 mots. Envieu els treballs a: didactica.re@sercle.cat 
 • Entrevistes: S’accepten entrevistes (entre 3000 i 5000 paraules) amb persones destacades en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, literatura i cultura catalanes. Després d’una breu presentació, les entrevistes han de destacar les aportacions més rellevants de la persona entrevistada amb la seva biografia professional i acadèmica com a marc contextual. Envieu els treballs a: entrevistes.re@sercle.cat
 • Alumnat: S’accepten articles d’entre 800 i 1100 paraules sobre experiències de l’alumnat de català com a llengua estrangera, segona o addicional. Les contribucions han de ser originals i hauran de recollir reflexions sobre el procés d’aprenentatge, la familiarització amb la cultura o les activitats realitzades en relació amb la llengua. Envieu els treballs a: alumnat.re@sercle.cat
 • Ressenyes: S’accepten ressenyes d’entre 800 i 1100 paraules sobre aportacions relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes com a llengua estrangera, segona i addicional, o que puguin resultar útils en aquest àmbit. Es podran ressenyar tant estudis de caràcter teòric com empíric i també manuals o altres tipus de materials didàctics. Envieu els treballs a: ressenyes.re@sercle.cat 

Informació important:

 • La data límit per a la recepció de treballs és el 28 de febrer de 2021
 • Per al número 3, la recepció de treballs està oberta durant tot l’any 2021.
 • Resercle fa servir un sistema d’avaluació d’experts amb doble revisió cega. Les llengües de recepció d’articles són el català i l’anglès prioritàriament, però també s’accepten la resta de llengües romàniques.
 • Resercle segueix l’estil APA en tots els documents que publica 

Comitè de direcció de Resercleadreça: editors.re@sercle.cat 

 • Editor 1: Llorenç Comajoan-Colomé, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 
 • Editora 2: Carme Bach, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
 • Editora associada 1: Anna Joan Casademont, Université TÉLUQ, Québec 
 • Editor associat 2: Josep Vidal, Université Toulouse Jean Jaurès 
 • Caps de secció:
  • Recerca: Elga Cremades, University of Chicago
  • Experiències didàctiques: Anna Tudela, Universidad Autónoma de Madrid
  • Entrevistes: Eulàlia Torras, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Alumnes: Anna Guaita, Freie Universität Berlin
  • Ressenyes: Maria Lacueva, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis
  • Correcció: Elga Cremades, University of Chicago; Anna Tudela, Universidad Autónoma de Madrid
  • Maquetació: Laura Obradors, Goethe Universität, Frankfurt 

Comitè científic de Resercle

 • Joana Àlvarez, Escola Oficial d’Idiomes Drassanes, Barcelona
 • Josep M. Baldaquí, Universitat d’Alacant
 • Glòria Bordons, Universitat de Barcelona
 • Carme Bové, Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Rosa Maria Calafat, Universitat de les Illes Balears
 • Daniel Cassany, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Adrià Castells, Universitat CEU Cardenal Herrera, València
 • Fabrice Corrons, Université Toulouse Jean Jaurès
 • Joaquim Dolz-Mestre, Université de Genève
 • Laura Estors, Universitat de Barcelona i Centre d’acolliment lingüístic de Barcelona (CALB-CPNL)
 • Pere Mayans, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 • Isabel Oltra-Massuet, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Carmen Rodríguez, Universitat de València
 • Bàrbara Roviró, Universität Bremen
 • Cristina Sanz, Georgetown University, Washington DC
 • Carsten Sinner, Universität Leipzig

CRIDA DE TREBALLS PER AL NÚMERO 1 DE RESERCLE (2020)

Resercle, la revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera, us convida a enviar els vostres treballs per considerar-los per a la possible publicació en els propers números (número 1, 2020; número 2, 2021).

Resercle té una periodicitat anual i es publica en línia. La temàtica de la revista és l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua, literatura i cultura catalanes i de tots els factors que hi intervenen, tant des del punt de vista dels aprenents com des del punt de vista dels docents i dels entorns d’aprenentatge. Tot i que se centra en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes, també es tindran en compte les contribucions sobre altres llengües en contacte amb la llengua catalana. Resercle té una clara vocació internacional i contribueix a difondre la recerca i les experiències en didàctica de la llengua i cultura catalanes de tots els territoris.

Resercle està estructurada en seccions fixes per tal de mostrar el ventall d’activitats que es produeixen al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes. Les seccions de la revista són:

 • Articles de recerca: S’accepten articles d’entre 7000 i 9000 paraules dedicats a qüestions teòriques o estudis concrets relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la cultura i llengua catalanes en tant que estrangeres, segones o addicionals, així com estudis relatius a l’adquisició de segones llengües i cultures que tinguin el català com a llengua de treball. Les contribucions han de ser originals i han d’establir clarament el marc teòric, els objectius de la recerca, els resultats i les conclusions a les quals s’ha arribat. Envieu els treballs a: recerca.re@sercle.cat
 • Experiències didàctiques: S’accepten articles d’entre 1000 i 1500 paraules sobre experiències didàctiques que s’hagin dut a terme a les classes de català com a llengua estrangera, segona o addicional. Les contribucions han de ser originals i han d’establir clarament els objectius, la descripció de l’activitat i les conclusions. Envieu els treballs a: didactica.re@sercle.cat
 • Entrevistes: S’accepten entrevistes (entre 3000 i 5000 paraules) amb persones destacades en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, literatura i cultura catalanes. Després d’una breu presentació, les entrevistes han de destacar les aportacions més rellevants de la persona entrevistada amb la seva biografia professional i acadèmica com a marc contextual. Envieu els treballs a: entrevistes.re@sercle.cat
 • Alumnat: S’accepten articles d’entre 800 i 1100 paraules sobre experiències de l’alumnat de català com a llengua estrangera, segona o addicional. Les contribucions han de ser originals i hauran de recollir reflexions sobre el procés d’aprenentatge, la familiarització amb la cultura o les activitats realitzades en relació amb la llengua. Envieu els treballs a: alumnat.re@sercle.cat
 • Ressenyes: S’accepten ressenyes d’entre 800 i 1100 paraules sobre aportacions relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes com a llengua estrangera, segona i addicional, o que puguin resultar útils en aquest àmbit. Es podran ressenyar tant estudis de caràcter teòric com empíric i també manuals o altres tipus de materials didàctics. Envieu els treballs a: ressenyes.re@sercle.cat

Informació important:

 • La data límit per a la recepció de treballs és: 30 de març de 2020 30 de maig de 2020
 • Resercle fa servir un sistema d’avaluació d’experts amb doble revisió cega. Les llengües de recepció d’articles són el català i l’anglès prioritàriament, però també s’accepten la resta de llengües romàniques.
 • Resercle segueix l’estil APA en tots els documents que publica

Comitè de direcció de Resercle, adreça: editors.re@sercle.cat

 • Editor 1: Llorenç Comajoan-Colomé, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
 • Editora 2: Carme Bach, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Editora associada 1: Anna Joan Casademont, Université TÉLUQ, Québec
 • Editor associat 2: Josep Vidal, Université Toulouse Jean Jaurès
 • Caps de secció:
  • Recerca: Elga Cremades, University of Chicago
  • Experiències didàctiques: Anna Tudela, Universidad Autónoma de Madrid
  • Entrevistes: Eulàlia Torras, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Alumnes: Anna Guaita, Freie Universität Berlin
  • Ressenyes: Maria Lacueva, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis
  • Correcció: Elga Cremades, University of Chicago; Anna Tudela, Universidad Autónoma de Madrid
  • Maquetació: Laura Obradors, Goethe Universität, Frankfurt

Comitè científic de Resercle

 • Joana Àlvarez, Escola Oficial d’Idiomes Drassanes, Barcelona
 • Josep M. Baldaquí, Universitat d’Alacant
 • Glòria Bordons, Universitat de Barcelona
 • Carme Bové, Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Rosa Maria Calafat, Universitat de les Illes Balears
 • Daniel Cassany, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Adrià Castells, Universitat CEU Cardenal Herrera, València
 • Fabrice Corrons, Université Toulouse Jean Jaurès
 • Joaquim Dolz-Mestre, Université de Genève
 • Laura Estors, Universitat de Barcelona i Centre d’acolliment lingüístic de Barcelona (CALB-CPNL)
 • Pere Mayans, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 • Isabel Oltra-Massuet, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Carmen Rodríguez, Universitat de València
 • Bàrbara Roviró, Universität Bremen
 • Cristina Sanz, Georgetown University, Washington DC
 • Carsten Sinner, Universität Leipzig

Participació a la Didacteca

SERCLE us convida a participar a la Didacteca, un repositori de materials relacionats amb l’ensenyament del català com a llengua segona, llengua addicional o llengua estrangera creats per les diverses persones que s’hi dediquen. Per enviar materials heu d’emplenar aquest formulari seguint les indicacions que s’hi donen.

Us animem a participar-hi, perquè pot ser una manera de compartir idees i pràctiques que funcionen i que poden ser útils a tota la comunitat docent actual i futura!

Canvi de data del II webinar

Atesa la situació generada aquesta setmana per la publicació de la sentència del Tribunal Suprem i respectant el dret a vaga dels docents, estudiants i treballadors, s’ha decidit reprogramar el webinar de Joan-Tomàs Pujolà pel proper divendres dia 25 d’octubre.

Comunicat de SERCLE davant la sentència del Procés del Tribunal Suprem

Des de SERCLE, entitat compromesa amb la llengua i cultura catalanes i amb l’exercici d’una democràcia plena, rebutgem la condemna emesa pel Tribunal Suprem contra els presos polítics. 

Considerem la sentència completament injusta i desproporcionada, i animem a seguir mobilitzant-se i lluitant pacíficament per drets bàsics com són l’autodeterminació, la llibertat d’expressió i de manifestació, entre molts altres que, desgraciadament, no estan garantits.

Èxit de participació i de crítica de les I Jornades Internacionals de Didàctica del Valencià com a L2


Els dies 20 i 21 de setembre es van celebrar les I Jornades Internacionals de Didàctica del Valencià com a L2, organitzades per SERCLE i CEFIRE-Plurilingüisme, a l’Institut Lluís Vives de València. Amb la participació de més d’un centenar de docents i investigadors de l’ensenyament de català com a llengua estrangera, les jornades van convertir-se en un punt d’intercanvi de bones pràctiques docents i també de la reflexió teòrica sobre el fet d’ensenyar segones llengües i, en particular, d’ensenyar el català com a segona llengua.

Paraules de benvinguda

Després d’unes paraules de benvinguda a càrrec de Margarida Castellano, directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Generalitat Valenciana; Joan Giner, director del CEFIRE-Plurilingüisme, i Maria Lacueva, presidenta de SERCLE, es va donar pas a tot el seguit de conferències, tallers i taules rodones que servirien per desenvolupar cadascun dels àmbits tractats al llarg dels dos dies.

Ponència de Montserrat Vilà

D’entrada, Montserrat Vilà (Universitat Autònoma de Barcelona) va presentar la primera ponència marc sobre l’ensenyament i aprenentatge de la llengua oral, que donaria pas a tres tallers simultanis sobre aquest mateix tema: així, Jesús Bach (Universitat de Barcelona) va presentar bones praxis per a l’ensenyament de la pronunciació, Marina Macià (Universitat d’Alacant) va donar eines per incrementar la movitació i Jaume Batlle (Universitat de Barcelona) va aportar mecanismes per afavorir la interacció a l’aula de català com a llengua estrangera. 

Després de la primera jornada, SERCLE va celebrar l’assemblea anual de la societat, a la seu de l’Associació Cultural Ca Revolta, on es van debatre els diversos projectes de l’associació: la creació de la revista Resercle, l’elaboració d’un repositori de materials didàctics per a l’ensenyament de català com a LE, la programació d’un seguit de formacions continuades per a docents, etc.

La sessió de dissabte es va obrir amb una ponència de Mariona Casas (Universitat de Vic-Central de Catalunya) sobre l’escriptura en segones llengües, que va anar seguida de diversos tallers que desenvolupaven aquest tema: Roser Soler (IES Bendinat, Calvià) va fer propostes per reaprendre a llegir i repensar com escriure, Marilisa Birello (Universitat Autònoma de Barcelona) i Albert Vilagrasa (EOI Drassanes, Barcelona) van explorar com usar els textos en unitats didàctiques basades en l’enfocament del treball per tasques i Marina Casadellà (Universitat de Leeds) va presentar el projecte Scientia ex Machina de còmics i seqüències didàctiques per a l’aprenentatge lingüístic i la divulgació científica.

Ponència de Carme Bach

A la tarda, la sessió va començar amb la ponència de Carme Bach (Universitat Pompeu Fabra), en què reflexionava sobre l’ensenyament de llengua i la multiculturalitat. Aquestes reflexions van anar seguides dels tallers d’Anna Subarroca (Universitat de Freiburg) sobre el multilingüisme a les aules de català com a segona llengua o llengua estrangera, de Toni Picornell (EOI Calvià) sobre mediació transcendental i d’Artur Vidal (Consorci d’Educació de Barcelona) sobre com es poden descobrir i transformar mons nous mitjançant el treball de les habilitats lingüístiques. 

Un cop acabades les jornades, diversos mitjans se n’han fet ressò. Us deixem, doncs, enllaços a les cròniques de la trobada:

Segona assemblea de SERCLE

Divendres que ve, dia 20 de setembre, se celebrarà la segona assemblea general de SERCLE, en el marc de les I Jornades Internacionals de Didàctica del Valencià com a L2. L’assemblea és oberta a tothom, encara que només poden prendre decisions les persones associades a SERCLE.

A continuació us oferim els detalls de l’assemblea.

Data: 20 de setembre de 2019.

Hora: 19.30 (es prega puntualitat perquè està previst que, després de l’assemblea, qui ho vulgui pugui sopar al mateix local)

Lloc: Ca Revolta, carrer de Santa Teresa, 10, 46001 València.

Participació dels socis: presencialment o en línia.

Ordre del dia provisional

 1. Benvinguda i breus instruccions tècniques (per als socis que hi participen virtualment)
 2. Presentació i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
 3. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’associació de l’any 2019
 4. Resum dels objectius aconseguits en l’any 2019 en cadascun dels grups de treball
  1. Revista: presentació i descripció de la revista (objectius, característiques, comitè científic, etc.)
  2. Web: presentació del nou web i de l’espai de membres
  3. Didacteca: objectius i proposta de format
  4. Formació: resum de les activitats dutes a terme fins ara
  5. Comunicació: presència a les xarxes socials, butlletí
 5. Propostes per a l’any 2020
  1. Publicació del primer número en línia de la RESERCLE
  2. Posada en marxa de la Didacteca: espai en línia per compartir recursos específics de CLE
  3. Estudi d’impacte de la pàgina web: mirar com ha anat el primer any i proposar millores
  4. Segona edició de la jornada de formació presencial
  5. Millora dels beneficis de ser soci (descomptes amb altres organitzacions, editorials, etc.)
  6. Formació continuada
  7. Altres idees dels socis
 6. Presentació/difusió de SERCLE
 7. Torn de rèplica i respostes a les qüestions exposades
 8. Torn obert de preguntes

Com podeu comprovar, un dels punts de l’assemblea és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. Us demanem que, per facilitar la feina, llegiu l’acta abans d’assistir a l’assemblea. La trobareu en aquest document.

Per acabar, si encara no heu confirmat assistència, us preguem que ho feu abans del dia 17 de setembre en aquest formulari.

Nota: està previst que, després de l’assemblea, tothom qui ho vulgui es quedi a sopar a Ca Revolta, que ofereix un menú de 12€ amb tapes, entrepans i beguda. Si algú té alguna intolerància alimentària o necessita un menú especial, feu-nos-ho saber a info@sercle.cat.

Cordialment,

La Junta Permanent

I WEBINAR

17 de maig (Divendres, de 15 a 16:30) – Ponent: Albert Vilagrasa (EOI).

La didàctica orientada a l’acció: ensenyar català per tasques

Podeu recuperar el vídeo del webinar aquí i la presentació aquí

Biodata

Albert Vilagrasa Grandia és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor de català a l’Escola Oficial Idiomes i d’italià a l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona. Formador de professors en diferents cursos i postgraus organitzats per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Direcció General de Política Lingüística, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Consorci per a la Normalització Lingüística, entre altres. És coautor de diversos articles i estudis de didàctica de la llengua, i de materials per a l’aprenentatge del català (Veus, Veus lectures, Gramàtica de l’A a la Z, A punt) i de l’italià (Bravissimo, Al dente). Actualment es dedica a la formació de professors, a l’anàlisi i a l’elaboració de material didàctic.

III WEBINAR

8 de novembre (Divendres, de 15 a 16:30) – Ponent: Llorenç Comajoan (UVIC).

PODEU RECUPERAR EL VÍDEO DEL WEBINAR AQUÍ I LA PRESENTACIÓ AQUÍ

Referències bibliogràfiques en aquest article:

Nassaji, Hossein (2017): “Com integrar un focus en la gramàtica a les classes comunicatives de llengua”. Revista Caplletra, Núm. 63 (p. 165-188) [https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/issue/view/25339/showToc]

Opcions didàctiques per a l’ensenyament de la gramàtica en català com a LE-L2

En aquest webinar es justificarà la inclusió de l’ensenyament de la gramàtica a l’aula de català i es presentaran diferents opcions didàctiques per fer-ho. Es presentaran les opcions a partir de les evidències obtingudes en estudis d’adquisició de segones llengües i de didàctica. Al final, es deixarà un temps perquè els assistents al webinar puguin formular els seus dubtes o preguntes.


llorenç

Biodata

Llorenç Comajoan és doctor en lingüística (adquisició del llenguatge) per Indiana University-Bloomington (Estats Units) i llicenciat en Filologia Catalana (Universitat de Barcelona). És professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Vic, on fa docència i recerca dins dels graus de mestres (infantil, primària i doble grau), educació social i psicologia. També és coordinador del Grup de recerca en educació, llenguatge i literatura (http://mon.uvic.cat/grell) i del Màster d’Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua (UB, UVic, UAB, http://www.ub.edu/profcatala/). És col·laborador del Centre de Recerca en Sociolingüistica i Comunicació de la Universitat de Barcelona (https://cuscub.wordpress.com). Fa recerca en adquisició de llengües, didàctica de llengües i sociolingüística educativa. És coautor de la Gramàtica pràctica del català (Teide, 2011).