AJORNAT! Les actituds lingüístiques a l’ensenyament: de la consciència a l’ús?

Dissabte, 13 de novembre de 2021, de 9.00 a 14.00 h 
A causa de l’atac informàtic que ha patit la Universitat Autònoma de Barcelona, ens veiem obligats a posposar la jornada. Esperem poder-vos informar de la nova data properament. 

Les actituds lingüístiques són un factor clau a l’hora d’explicar les raons per les quals les persones fem servir o no determinades llengües en situacions concretes. 

En l’àmbit de la llengua catalana en entorns escolars, en què conviuen diferents llengües, la promoció de les actituds positives vers les llengües continua sent prioritària. Amb tot, s’ha fet evident que la promoció de les actituds positives no sempre repercuteix en l’ús de llengües concretes. 

Proposem, per això mateix, aquesta jornada: perquè volem tractar les actituds lingüístiques i les estratègies per promoure l’ús efectiu de la llengua catalana en l’entorn escolar.

Aquesta jornada és el fruit de la col·laboració entre l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICE UAB) i la Societat d’Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera (SERCLE). 

Durant l’any acadèmic 2020-2021 es va constituir el grup de treball “El català a l’ensenyament”, en què hi van participar docents d’infantil, primària i secundària, sociolingüistes i investigadors i formadors en didàctica de la llengua. A cada sessió de treball del grup hem anat identificant reptes i oportunitats relacionats amb l’ús del català a l’ensenyament, com també les amenaces i les febleses.

Una qüestió central és la qüestió de les actituds lingüístiques com una problemàtica concreta que cal reexaminar. 

Per totes aquestes raons, els objectius de la Jornada són:

 1. Presentar les conclusions del grup de treball ICE – SERCLE El català a l’ensenyament
 2. Compartir experiències de promoció d’actituds positives cap al català centrades en l’ús de la llengua en entorns escolars
 3. Reflexionar sobre el paper de les actituds lingüístiques tot identificant reptes i propostes per al futur
Comitè organitzador

Marilisa Birello (SERCLE, UAB), Llorenç Comajoan-Colomé (SERCLE, UVic-UCC), Anna Cros (ICE-UAB, UAB), Mireia Manresa (ICE-UAB, UAB), Laura Santacruz (ICE-UAB, UAB) i Anna Subarroca (SERCLE, Universität Freiburg)

Programa

9.00 h Benvinguda

9.15 h El català a l’ensenyament: reptes actuals. Síntesi de les conclusions de l’equip de treball ICE UAB – SERCLE

Llorenç Comajoan-Colomé, UVic – SERCLE i Laura Santacruz, ICE UAB – UAB

10.00 h Línies d’intervenció: reptes i estratègies a l’educació infantil i primària 

Xavier Planàs, mestre, exdirector de l’Escola La Sínia de Vic i assessor de cultura digital del Departament d’Educació

10.45 h Línies d’intervenció: reptes i estratègies a l’educació secundària

Rafael Lemus i Marina Solís, docents d’ensenyament secundari

11.30 h Descans

12.00 h Línies d’intervenció: reptes i estratègies a l’ensenyament d’adults

Fabrice Corrons, professor de català a la Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès, i Montserrat Pérez, professora de català per a persones adultes

12.45 h Ponència

Consciència i conducta lingüística: una relació conflictiva

Ferran Suay, doctor en psicologia per la Universitat de València, professor de psicobiologia i president de l’European Language Equality Network (ELEN)

Els usos que fem de les llengües responen a automatismes regulats essencialment per parts del cervell poc sensibles a les instruccions conscients. En canvi, de manera esbiaixada, tendim a atribuir el comportament humà a causes de caràcter conscient. De la mateixa manera que qualsevol altra espècie animal, no sols no som una tabula rasa, sinó que una gran proporció dels comportaments en què participem no estan regulats pel còrtex prefrontal, i sovint ni tan sols no són gaire susceptibles a canvis impulsats conscientment. Així, tractar els usos lingüístics com el que són, hàbits, pot obrir una porta a modificar-los amb alguna eficàcia, ja que els intents d’intervenir-hi a efectes de la normalització del català duts a terme fins ara, basats sobretot en la «presa de consciència», no han assolit el nivell desitjable d’eficàcia. D’altra banda, les tries lingüístiques fonamentades en aspectes ideològics no solen contribuir a l’establiment de relacions interpersonals saludables. Més aviat, poden passar a formar part dels aspectes que divideixen la gent, en comptes d’unir-la. L’enfocament basat en l’assertivitat lingüística pretén superar aquesta divisió i oferir un marc no ideològic per a exercir la condició de catalanoparlants.

13.45 h Cloenda

Preu: 5 € 
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

nov. 13 2021

Time

9:00 am - 2:00 pm

Etiquetes

Jornades i congressos
QR Code

Deixa un comentari

Aneu a la barra d'eines