Lacueva Lorenz, Maria

Contacte: mlacueval@uoc.edu
Facebook: Maria Lacueva Lorenz

IMG_E1028

Biodata

Doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura i Llicenciada en Filologia Catalana. Ha estat professora d’Estudis Catalans a les universitats alemanyes de Heidelberg, Mannheim i Saarland, i actualment és docent del grau de Llengua i Literatura Catalanes i tutora del Màster en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, tots dos a la UOC.

La seua investigació se centra, d’una banda, en els Estudis Culturals aplicats al Català com a Llengua Estrangera, amb propostes teòriques, metodològiques i pràctiques en l’ensenyament dels Estudis Catalans a l’alumnat universitari internacional; d’altra banda, en la història de la literatura d’autora durant els segles XIX-XXI, amb l’anàlisi quantitatiu, qualitatiu i contextualitzat d’escriptores i obres. Aquestes dues línies interseccionen en la recerca sobre la pràctica coeducativa a l’ensenyament reglat.

Ha editat el volum col·lectiu Didàctica Universitària dels estudis culturals. Pràctiques i tendències en la Catalanística i la Hispanística/ Kulturwissenschaftliche Hochschuldidaktik. Praxis und Tendenzen aus Katalanistik und Hispanistik (2017). Ha impartit cursos per al professorat de català a l’estranger (Institut Ramon Llull) i a secundària (CEFIRE). Va ser l’organitzadora del Col·loqui «Cultura estrangera a l’aula: pràctiques, reptes i materials didàctics» (Universitat del Saarland) i va dissenyar  i implantar el Zertifikat Katalanisch Sprache, Literatur und Kultur (ZerKat) a la Universitat del Saarland.

És membre del grup d’investigació Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ELCiS) de la UV i forma part del comitè científic de la revista Empelt.

Formació

Doctorat Internacional en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Universitat de València).
Diploma d’Estudis Avançats en Teoria i cultura Contemporànies (Universitat de Girona).
Llicenciatura en Filologia Catalana (Universitat de València)

Publicacions

Podeu consultar les publicacions a:

Google Acadèmic

Academia

Researchgate

Blog

a la recerca