Resercle

Crida temàtica!

Resercle, Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera, us convida a enviar propostes temàtiques per a la secció de recerca del número 4 de la revista (desembre, 2023), que serà monogràfica.

La data límit per a la recepció de propostes temàtiques per a la secció de recerca del número monogràfic és el 15 de maig de 2022.

NÚMEROS DE LA REVISTA PUBLICATS

Número 2, 2021

Número 1, 2020

NÚMEROS EN PREPARACIÓ

CRIDA DE TREBALLS PER AL NÚMERO 3 (2022) I 4 (2023) DE RESERCLE

Resercle, la revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera, us convida a enviar els vostres treballs per considerar-los per a la possible publicació en el número 3 (2022).

La data límit per a la recepció de treballs per al número 3 és el 31 de maig de 2022. Per al número 4, la recepció de treballs està oberta durant tot l’any 2022.

Resercle té una periodicitat anual i es publica en línia. La temàtica de la revista és l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua, literatura i cultura catalanes i de tots els factors que hi intervenen, tant des del punt de vista dels aprenents com des del punt de vista dels docents i dels entorns d’aprenentatge. Tot i que se centra en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes, també es tindran en compte les contribucions sobre altres llengües en contacte amb la llengua catalana. Resercle té una clara vocació internacional i contribueix a difondre la recerca i les experiències en didàctica de la llengua i cultura catalanes de tots els territoris.

Resercle està estructurada en seccions fixes per tal de mostrar el ventall d’activitats que es produeixen al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes. Les seccions de la revista són:

 • Articles de recerca: S’accepten articles d’entre 7000 i 9000 paraules dedicats a qüestions teòriques o estudis concrets relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la cultura i llengua catalanes en tant que estrangeres, segones o addicionals, així com estudis relatius a l’adquisició de segones llengües i cultures que tinguin el català com a llengua de treball. Les contribucions han de ser originals i han d’establir clarament el marc teòric, els objectius de la recerca, els resultats i les conclusions a les quals s’ha arribat. Els articles han d’incloure un resum de 250 mots i 5 mots clau en la llengua de l’article i en anglès. Envieu els treballs a: recerca.re@sercle.cat. Indiqueu, al cos del missatge, el nom i els cognom(s) dels autors de l’article i la filiació d’aquell moment.
 • Experiències didàctiques: S’accepten articles d’entre 1000 i 1500 paraules sobre experiències didàctiques que s’hagin dut a terme a les classes de català com a llengua estrangera, segona o addicional. Les contribucions han de ser originals i han d’establir clarament els objectius, la descripció de l’activitat i les conclusions. Les experiències didàctiques han d’incloure un resum a l’inici de 50 mots. Envieu els treballs a: didactica.re@sercle.cat
 • Entrevistes: S’accepten entrevistes (entre 3000 i 5000 paraules) amb persones destacades en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, literatura i cultura catalanes. Després d’una breu presentació, les entrevistes han de destacar les aportacions més rellevants de la persona entrevistada amb la seva biografia professional i acadèmica com a marc contextual. Envieu els treballs a: entrevistes.re@sercle.cat
 • Alumnat: S’accepten articles d’entre 800 i 1100 paraules sobre experiències de l’alumnat de català com a llengua estrangera, segona o addicional. Les contribucions han de ser originals i hauran de recollir reflexions sobre el procés d’aprenentatge, la familiarització amb la cultura o les activitats realitzades en relació amb la llengua. Envieu els treballs a: alumnat.re@sercle.cat
 • Ressenyes: S’accepten ressenyes d’entre 800 i 1100 paraules sobre aportacions relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes com a llengua estrangera, segona i addicional, o que puguin resultar útils en aquest àmbit. Es podran ressenyar tant estudis de caràcter teòric com empíric i també manuals o altres tipus de materials didàctics. Envieu els treballs a: ressenyes.re@sercle.cat

Informació important:

 • La data límit per a la recepció de treballs és el 31 de maig de 2022
 • Per al número 3, la recepció de treballs està oberta durant tot l’any 2022.
 • Resercle fa servir un sistema d’avaluació d’experts amb doble revisió cega. Les llengües de recepció d’articles són el català i l’anglès prioritàriament, però també s’accepten la resta de llengües romàniques.
 • Resercle segueix l’estil APA en tots els documents que publica.

Comitè de direcció de Resercle, adreça: editors.re@sercle.cat

 • Editor 1: Llorenç Comajoan-Colomé, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
 • Editora 2: Carme Bach, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Editora associada 1: Anna Joan Casademont, Université TÉLUQ, Québec
 • Editor associat 2: Josep Vidal, Université Toulouse Jean Jaurès
 • Caps de secció:
  • Recerca: Anna Tudela, Open University
  • Experiències didàctiques: Elga Cremades, Universitat de les Illes Balears
  • Entrevistes: Eulàlia Torras, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Alumnes: Anna Guaita, Humboldt-Universität zu Berlin
  • Ressenyes: Maria Lacueva, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis
  • Correcció: Elga Cremades, Universitat de les Illes Balears; Anna Tudela, Universidad Autónoma de Madrid
  • Maquetació: Laura Obradors, Goethe Universität, Frankfurt

Comitè científic de Resercle

 • Joana Àlvarez, Escola Oficial d’Idiomes Drassanes, Barcelona
 • Josep M. Baldaquí, Universitat d’Alacant
 • Glòria Bordons, Universitat de Barcelona
 • Carme Bové, Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Rosa Maria Calafat, Universitat de les Illes Balears
 • Daniel Cassany, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Adrià Castells, Universitat CEU Cardenal Herrera, València
 • Fabrice Corrons, Université Toulouse Jean Jaurès
 • Joaquim Dolz-Mestre, Université de Genève
 • Laura Estors, Universitat de Barcelona i Centre d’acolliment lingüístic de Barcelona (CALB-CPNL)
 • Pere Mayans, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 • Isabel Oltra-Massuet, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Carmen Rodríguez, Universitat de València
 • Bàrbara Roviró, Universität Bremen
 • Cristina Sanz, Georgetown University, Washington DC
 • Carsten Sinner, Universität Leipzig
Aneu a la barra d'eines