V Seminari en línia

Divendres, 20 de novembre de 2020, de 16 a 17.30 h. – Ponent: Laura Santacruz (Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona).

PODEU RECUPERAR EL VÍDEO AQUÍ I LA PRESENTACIÓ i les referències AQUÍ.

 

APRENDRE I ENSENYAR LLENGuA CATALANA EL 2020: ARS QUATERNÀRIA

Com hem de contextualitzar avui dia cada situació educativa a partir de les diferents i complexes variables que la defineixen? Com hi acoblem els principis pedagogicodidàctics, les tecnologies i el context social amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge més profitós per a tothom?

Com podem pensar, planificar, dissenyar i desenvolupar una seqüència didàctica per a l’aprenentatge de la llengua catalana en diferents etapes educatives i en entorns d’aprenentatge diversos? 

Fem-ho! Treballarem col·laborativament en el plantejament i concreció d’una proposta didàctica per a l’aula de llengua catalana a distància i en línia.

Biodata

Laura Santacruz és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València (2001) i la seua carrera professional s’ha centrat en la docència de la llengua i la literatura catalanes, tant en l’ensenyament presencial, com en l’ensenyament a distància i en línia.

Actualment, forma part de l’Equip docent de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Crida de treballs per al número 2 de Resercle

Resercle, la revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera, us convida a enviar els vostres treballs per considerar-los per a la possible publicació en el número 2 (2021). 

La data límit per a la recepció de treballs per al número 2 és el 28 de febrer de 2021. Per al número 3, la recepció de treballs està oberta durant tot l’any 2021.

Resercle té una periodicitat anual i es publica en línia. La temàtica de la revista és l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua, literatura i cultura catalanes i de tots els factors que hi intervenen, tant des del punt de vista dels aprenents com des del punt de vista dels docents i dels entorns d’aprenentatge. Tot i que se centra en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes, també es tindran en compte les contribucions sobre altres llengües en contacte amb la llengua catalana. Resercle té una clara vocació internacional i contribueix a difondre la recerca i les experiències en didàctica de la llengua i cultura catalanes de tots els territoris. 

Resercle està estructurada en seccions fixes per tal de mostrar el ventall d’activitats que es produeixen al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i cultura catalanes. Les seccions de la revista són:

 • Articles de recerca: S’accepten articles d’entre 7000 i 9000 paraules dedicats a qüestions teòriques o estudis concrets relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la cultura i llengua catalanes en tant que estrangeres, segones o addicionals, així com estudis relatius a l’adquisició de segones llengües i cultures que tinguin el català com a llengua de treball. Les contribucions han de ser originals i han d’establir clarament el marc teòric, els objectius de la recerca, els resultats i les conclusions a les quals s’ha arribat. Els articles han d’incloure un resum de 250 mots i 5 mots clau. Envieu els treballs a: recerca.re@sercle.cat
 • Experiències didàctiques: S’accepten articles d’entre 1000 i 1500 paraules sobre experiències didàctiques que s’hagin dut a terme a les classes de català com a llengua estrangera, segona o addicional. Les contribucions han de ser originals i han d’establir clarament els objectius, la descripció de l’activitat i les conclusions. Les experiències didàctiques han d’incloure un resum a l’inici de 50 mots. Envieu els treballs a: didactica.re@sercle.cat 
 • Entrevistes: S’accepten entrevistes (entre 3000 i 5000 paraules) amb persones destacades en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, literatura i cultura catalanes. Després d’una breu presentació, les entrevistes han de destacar les aportacions més rellevants de la persona entrevistada amb la seva biografia professional i acadèmica com a marc contextual. Envieu els treballs a: entrevistes.re@sercle.cat
 • Alumnat: S’accepten articles d’entre 800 i 1100 paraules sobre experiències de l’alumnat de català com a llengua estrangera, segona o addicional. Les contribucions han de ser originals i hauran de recollir reflexions sobre el procés d’aprenentatge, la familiarització amb la cultura o les activitats realitzades en relació amb la llengua. Envieu els treballs a: alumnat.re@sercle.cat
 • Ressenyes: S’accepten ressenyes d’entre 800 i 1100 paraules sobre aportacions relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes com a llengua estrangera, segona i addicional, o que puguin resultar útils en aquest àmbit. Es podran ressenyar tant estudis de caràcter teòric com empíric i també manuals o altres tipus de materials didàctics. Envieu els treballs a: ressenyes.re@sercle.cat 

Informació important:

 • La data límit per a la recepció de treballs és el 28 de febrer de 2021
 • Per al número 3, la recepció de treballs està oberta durant tot l’any 2021.
 • Resercle fa servir un sistema d’avaluació d’experts amb doble revisió cega. Les llengües de recepció d’articles són el català i l’anglès prioritàriament, però també s’accepten la resta de llengües romàniques.
 • Resercle segueix l’estil APA en tots els documents que publica 

Comitè de direcció de Resercleadreça: editors.re@sercle.cat 

 • Editor 1: Llorenç Comajoan-Colomé, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 
 • Editora 2: Carme Bach, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
 • Editora associada 1: Anna Joan Casademont, Université TÉLUQ, Québec 
 • Editor associat 2: Josep Vidal, Université Toulouse Jean Jaurès 
 • Caps de secció:
  • Recerca: Elga Cremades, University of Chicago
  • Experiències didàctiques: Anna Tudela, Universidad Autónoma de Madrid
  • Entrevistes: Eulàlia Torras, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Alumnes: Anna Guaita, Freie Universität Berlin
  • Ressenyes: Maria Lacueva, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis
  • Correcció: Elga Cremades, University of Chicago; Anna Tudela, Universidad Autónoma de Madrid
  • Maquetació: Laura Obradors, Goethe Universität, Frankfurt 

Comitè científic de Resercle

 • Joana Àlvarez, Escola Oficial d’Idiomes Drassanes, Barcelona
 • Josep M. Baldaquí, Universitat d’Alacant
 • Glòria Bordons, Universitat de Barcelona
 • Carme Bové, Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Rosa Maria Calafat, Universitat de les Illes Balears
 • Daniel Cassany, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Adrià Castells, Universitat CEU Cardenal Herrera, València
 • Fabrice Corrons, Université Toulouse Jean Jaurès
 • Joaquim Dolz-Mestre, Université de Genève
 • Laura Estors, Universitat de Barcelona i Centre d’acolliment lingüístic de Barcelona (CALB-CPNL)
 • Pere Mayans, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 • Isabel Oltra-Massuet, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
 • Carmen Rodríguez, Universitat de València
 • Bàrbara Roviró, Universität Bremen
 • Cristina Sanz, Georgetown University, Washington DC
 • Carsten Sinner, Universität Leipzig

IV Webinar

29 de maig de 2020  (Divendres, de 15 a 16:30) – Ponent: Anna Marzà (Universitat Jaume I de Castelló) .

PODEU RECUPERAR EL VÍDEO DEL WEBINAR AQUÍ I LA PRESENTACIÓ AQUÍ

 

Els reptes d’ensenyar català en una escola plural

En aquest webinar parlarem dels motius pels quals és tan important integrar les llengües familiars a l’aula. Veurem pràctiques per dur-ho a terme fugint del folclorisme i sense la necessitat que el professorat conega aquestes llengües. I, sobretot, analitzarem com aquestes llengües poden ajudar-nos a fomentar el coneixement i l’ús del valencià des d’una perspectiva integradora. Els fonaments teòrics i les eines que analitzarem poden ser també útils per a l’ensenyament del valencià com a llengua estrangera, ja que es tracta d’aprofitar els recursos lingüístics de l’alumnat per aprendre llengües.

Biodata

Anna Marzà (Universitat Jaume I de Castelló) és llicenciada en traducció i interpretació i ajudant en l’àrea de didàctica de la llengua i la literatura del departament d’educació, especialitzada en la didàctica de llengües estrangeres en Infantil i Primària. És membre de la Unitat d’Educació Multilingüe de l’UJI.

 

II JORNADES INTERNACIONALS DE DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ COM A L2

Les II JORNADES INTERNACIONALS DE DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ COM A L2: Oralitat i didàctica en línia, organitzades per SERCLE i CEFIRE específic de Plurilingüisme amb la col·laboració de la Facultat d’Educació i el Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant,  han estat, aquest any 2020, unes jornades en línia.

Podeu consultar el programa interactiu aquí.

DATES: 23 -24 i 30-31 d’octubre de 2020. Divendres de 15 a 19 h i dissabtes de 9.30 a 13 h.

Si voleu conéixer una mica més la Universitat d’Alacant, el nostre hoste virtual, mireu aquest vídeo. I si voleu saber les activitats que duen a terme en el seu Servei de Llengües, feu clic en aquest altre.

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR AL MATERIAL DE LES II JORNADES.

I aquí podeu veure els vídeos d’algunes sessions.

Si teniu dubtes o preguntes, podeu escriure a formacio@sercle.cat

I si us va agradar la música que va sonar durant les jornades, entreu a Música de Poetes (Lletra/UOC)  i descobriu-ne molta més! O escolteu aquesta llista de veus femenines!